Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jura” zaprasza do składania ofert najmu lokali użytkowych określonych w tabeli poniżej.