Informacja o Walnym Zgromadzeniu SM „JURA” zwołanym na dzień 31 maja 2019 roku

Link do informacji – Walne Zgromadzenie SM „Jura” zwołane na dzień 31 maja 2019 roku