Obowiązek uregulowania opłaty rocznej

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy informuje w sprawie obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu do 31 marca 2017 roku oraz możliwości skorzystania z 50 proc. bonifikaty przez użytkowników wieczystych będących właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych.