Ogłoszenie dla mieszkańców o nowelizacji ustawy

Ogłoszenie dla mieszkańców o nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i kodeksu postępowania cywilnego.