Pismo SM ,,JURA”

Pismo w sprawie odsprzedaży gruntów na rzecz SM ,,JURA"

Pismo SM ,,JURA” Częstochowa