Wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji w sprawie terminu płatności opłaty rocznej

Wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji w sprawie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2018r i możliwości skorzystania z bonifikaty.