Wzrost opłaty za wodę i odprowadzane ścieki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JURA” w Częstochowie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. na podstawie Uchwały nr 11/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  z dnia 04.03.2015r. wzrasta opłata za wodę i odprowadzane ścieki i wynosić będzie:

– w lokalach mieszkalnych 9,62 zł/m 3

– w lokalach użytkowych 9,69 zł + 8% VAT = 10,47 zł