Zawiadomienie o wzroście opłaty za odpady komunalne od 01.07.2019 r.