Zawiadomienie o wzroście opłaty za odpady komunalne od 01.07.2020 r.