Zawiadomienie o wzroście opłaty za wodę od 13.06.2019r