Zawiadomienie o wzroście opłaty za wodę i odprowadzone ścieki od 01.07.2020 r.