Zmiany wnoszenia opłat za odpady komunalne lol. wyodrębnionych Os. Wyczerpy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JURA” w Częstochowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która nastąpiła w dniu 17.01.2015 r. i obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. ,  właściciele lokali wyodrębnionych zobowiązani są wnosić opłatę za odpady komunalne od 1 LUTEGO 2015 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „JURA”.