Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Jura” w Częstochowie

ul. Palmowa 1/9

42-200 Częstochowa

Telefon: 034 363 82 38

Email: biuro@smjura.pl

NIP: 573-021-05-57

REGON: 150023275

KRS: 0000083985

Biuro Zarządu

Prezes przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15:00 – 17:00

Sekretariat

Zgłoszenia awarii w dni powszednie do godz. 15:00, wtorek do godz. 17:00.

Wydawanie zaświadczeń wymaganych do księgi wieczystej, przyjmowanie wniosków o przyjęcie w poczet członków, podań, sprawy związane z ustanowieniem prawa odrębnej własności mieszkań

Dział członkowski

Rejestr członków, przygotowywanie wniosków do RN w spr. wykluczenia z członkostwa z tyt. zadłużeń czynszowych, współpraca z Radcą Prawnym, obsługa Rady Nadzorczej i Zarządu, niepubliczny rejestr ksiąg wieczystych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu, prowadzenie dokumentacji posiedzeń Zebrań Przedstawicieli Członków i Grup Członkowskich, przygotowywanie materiałów do Zebrań Przedstawicieli Członków

Dział księgowości

Prowadzenie indywidualnych sald opłat czynszowych, ewidencja zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, poświadczanie wniosków o przyznawanie dodatków mieszkaniowych, ewidencja osób zalegających z opłatami czynszowymi

Kasa czynna

Poniedziałek –  Nieczynne

Wtorek 10:00 – 16:00

Środa – Nieczynne

Czwartek – Nieczynne

Piątek – Nieczynne