Archiwa
Ogłoszenie ,,Oferta na wykonanie przyłącza”
Ogłoszenie ,,Oferta na wykonanie przyłącza”
ZOBACZ WIĘCEJ
Wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji w sprawie terminu płatności opłaty rocznej
Wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji w sprawie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2018r i możliwości...
ZOBACZ WIĘCEJ
Ogłoszenie dla mieszkańców o nowelizacji ustawy
Ogłoszenie dla mieszkańców o nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i kodeksu postępowania cywilnego.
ZOBACZ WIĘCEJ