Archiwa
Wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji w sprawie terminu płatności opłaty rocznej
Wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji w sprawie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2018r i możliwości...
ZOBACZ WIĘCEJ
Ogłoszenie dla mieszkańców o nowelizacji ustawy
Ogłoszenie dla mieszkańców o nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i kodeksu postępowania cywilnego.
ZOBACZ WIĘCEJ
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zrzeczeniu się mandatu członka Rady Nadzorczej    
ZOBACZ WIĘCEJ
Informacja dla mieszkańców
Informacja dla mieszkańców wraz z Listem intencyjnym.    
ZOBACZ WIĘCEJ
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontów balkonów, budynków Spółdzielni
  „Spółdzielnia Mieszkaniowa „JURA” z siedzibą w Częstochowie, ul. Palmowa 1/9 (dalej JURA) zaprasza do składania ofert na wykonanie remontów...
ZOBACZ WIĘCEJ