– 3 budynki mieszkalne

– 80 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem    do lokalu mieszkalnego

– 14 lokali mieszkalnych wyodrębnionych

– 6.456,74 m kw. powierzchni użytkowej mieszkań

– 83,50 m kw. powierzchni lokali użytkowych

– 1.222,20 m kw. powierzchni hali garażowej