Wyciąg z protokołu Rady Nadzorczej z dnia 29.12.2020 r Uchwała nr 5 i Uchwała nr 6