Dział członkowski

W zasobach Spółdzielni zamieszkuje ok. 577 osób. Według stanu na dzień 31.08.2019r. Spółdzielnia zrzesza 527 członków.

Członkowie posiadający lokale mieszkalne po przeniesieniu własności: 24 osoby.