Osiedle Wyczerpy

– 3 budynki mieszkalne

– 94 lokale mieszkalne

– 70 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego

– 24 lokale wyodrębnione

– 6.456,74 m kw. pow. uż. mieszkań

– 83,50 m kw. pow. uż lokali użytkowych

– 1.222,20 m kw. pow. uż. hali garażowej