Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Jura” w Częstochowie

ul. Palmowa 1/9

42-200 Częstochowa

Telefon: (34) 363 82 38, (34) 363 53 69

Email: biuro@smjura.pl

NIP: 573-021-05-57

REGON: 150023275

KRS: 0000083985

Biuro Zarządu

Prezes przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15:00 – 17:00

Sekretariat i Dział Członkowski

Zgłoszenia awarii przyjmowane są w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00, wtorek od godz. 9.00 do 17.00

Przyjmowanie podań, wydawanie zaświadczeń wymaganych do założenia księgi wieczystej, niepubliczny rejestr ksiąg wieczystych, sprawy związane z ustanowieniem prawa odrębnej własności mieszkań, rejestr członków, współpraca z Radcą Prawnym, obsługa Rady Nadzorczej i Zarządu, prowadzenie dokumentacji Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni.

Dział księgowości

Prowadzenie indywidualnych sald opłat czynszowych, ewidencja zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, windykacja należności, poświadczanie wniosków o przyznawanie dodatków mieszkaniowych, ewidencja osób zalegających z opłatami czynszowymi, wydawanie zaświadczeń o nie
zaleganiu w opłatach czynszowych.

Godziny otwarcia

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7.00 do 15.00, wtorek od godz. 9.00 do 17.00