Spółdzielnia świadczy usługi  zarządu powierzonego jak również przyjmuje na zlecenie zarządzanie nieruchomością wspólną, zarówno od Developerów jak i  Wspólnot Mieszkaniowych

Spółdzielnia proponuje pełną obsługę nieruchomości poprzez powierzenie zarządu nieruchomością wspólną  lub też zlecenie administrowania zarówno dla nieruchomości z nowych inwestycji, jak i zasobów już eksploatowanych.

Oferujemy rzetelną obsługę popartą długoletnim doświadczeniem i fachowością w zarządzaniu nieruchomościami. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, profesjonalną kadrę techniczną i ekonomiczno-finansową.

Zakres naszej oferty obejmuje między innymi :

a. Obsługę administracyjną i prawną, w tym:

b. Obsługę finansowo – księgową :

c. Obsługę techniczną nieruchomości :

d. Opracowanie planu zarządzania nieruchomością zgodnie z preferencjami właścicieli.

 

Zapewniamy pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty. Wynagrodzenie i szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo, zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością. Gwarantujemy solidność i rzetelność realizacji zawartych umów, które w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wnoszonych przez właścicieli przyczynią się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i minimalizowania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JURA” w Częstochowie