oswiadczenie

Statut i regulaminy Spółdzielni

Poniższy statut zawiera tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 7.10.2022 r.

Statut Spółdzielni dostępny jest w formie pliku PDF:

STATUT

Regulaminy:

Porządku Domowego

Regulamin kosztów C.O. i podgrzania wody w lok. mieszkalnych i lok. użytkowych przyjęty Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2021r

Regulamin Zarządu SM „JURA” z dnia 23.04.2019r

Regulamin Rady Nadzorczej SM ‚Jura’ uchwała nr 9

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SM JURA uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków SM JURA w Częstochowie

Regulamin gospodarki finansowej SM JURA

Regulamin udostępniania niektórych dokumentów Członkom SM Jura

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w SM „JURA” z dnia 23.04.2019r

Regulamin funduszu udziałowego w SM „JURA” z dnia 23.04.2019r

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych, w których zainstalowano podzielniki kosztów C.O.

Regulamin określający obowiązki spółdzielni i użytkowników mieszkań spółdzielczych własnościowych w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulaminu zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Jura w Częstochowie na dzień 25.04.2023 roku

Regulamin funduszu na remonty 2019

Wyciąg z protokołu Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2020 Uchwała nr 5

Regulamin funduszu wkładów budowlanych 2019

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody

Wyciąg z protokołu Rady Nadzorczej z dnia 29.12.2020r Uchwała nr 4

Regulamin wyboru wykonawców robót realizowanych w SM „JURA” w Częstochowie

Regulamin korzystania z parkingów, miejsc postojowych i garażu podziemnego w SM JURA

Oświadczenia:

Oświadczenie członka spółdzielni/użytkownika dot. ilości zamieszkujących osób w lokalu mieszkalnym