Sprzątaj po swoim psie!

Administracja Spółdzielni SM Jura informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 72.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, jak również do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych.

W przypadku braku zachowania czystości, takiej osobie grozi mandat.