Wyciąg z protokołu Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2018 r.