Wzrost opłaty C.O. z ryczałtu w lok. użytkowych Os. Palmowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JURA” informuje, że od dnia 1 LUTEGO 2015 r. na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/01/2015 r. z dnia 23.01.2015 r. wzrasta opłata stawki za centralne ogrzewanie z ryczałtu w lokalach użytkowych na kwotę 8,00 zł/m2.