Spółdzielnia Mieszkaniowa „JURA” w Częstochowie

 

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „JURA” w Częstochowie prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, statut, regulaminy wewnętrzne, w tym: