Ogłoszenie ws. składania ofert na koszenie trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa JURA z siedzibą w Częstochowie, ul. Palmowa 1/9 (dalej JURA) zaprasza do składania ofert na koszenie trawy na osiedlu przy ul. Palmowej 1/9.
Szczegółowych informacji w kwestii zakresu prac udzielą przedstawiciele Spółdzielni pod numerem tel. (34) 363 53 69.

Ofertę prosimy złożyć po dokonaniu wizji lokalnej (w godz. 900 -1200 po wcześniejszym ustaleniu terminu) i zapoznaniu się z zakresem prac w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie JURY tj. sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1400 lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa JURA ul. Palmowa 1/9, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Oferta na koszenie trawy” w terminie do 19 kwietnia 2024 r. W ofercie prosimy podać cenę jednokrotnego koszenia (JURA planuje 4-krotne koszenie w sezonie) ze zbieraniem i wywozem trawy z osiedla.

JURA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferenta bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.
Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ogłoszenie w formacie pdf