Nowy wymiar opłat od dnia 01.05.2024r

EKSPLOATACJA 01.05.2024 – 6,80 zł/m2

FUNDUSZ REMONTOWY 01.03.2012 – 1,00 zł/m2

ZOBOWIĄZANIE ZA GRUNT 01.11.2022 –         1,50 zł/m2

 

WODA I ŚCIEKI 03.05.2024 – 14,62 zł/m3
OPŁATA ZA WODOMIERZE 01.10.2013 –
3,20 zł/szt/m-c x2 szt.=6,40 zł

 

ODPADY KOMUNALNE 01.01.2021 – 9,60 zł
za 1 m3 zużytej wody
(wyliczonej ze średniej z ostatnich rozliczonych 6 m-cy)

 

DOMOFON – 2,00 zł (za mieszkanie)

 

CENTRALNE OGRZEWANIE:
CO PODZIELNIKI 01.02.2023 – 5,20 zł/m2
CO RYCZAŁT         01.02.2023 – 8,50 zł/m2

 

LOKALE UŻYTKOWE WYCZERPY

 

EKSPLOATACJA 01.05.2023 – 13,00 zł/m2

 

WODA I ŚCIEKI 03.05.2024 – 13,54 zł/m3+VAT
OPŁATA ZA WODOMIERZE 01.10.2013 –
3,20 zł/szt/m-c

 

CENTRALNE OGRZEWANIE 01.03.2022 –
3,50 zł/m2
OPŁATA STAŁA 01.03.2022 – 1.60 zł/m2

DOGRZEWANIE WODY 01.03.2022 – 35,00 zł/m3

 

ODPADY KOMUNALNE (segregowane) 01.06.2022:

ZMIESZANE POJ. 120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
– BIO                  POJ. 120L – 15,00 zł/1 opróżnienie w m-cu
x1 opróżnienie pojemnika na m-c
– od 01.11.2022 do 31.03.2023; 01.11.2023 do 31.03.2024
x2 opróżnienia pojemnika na m-c
– od 01.04.2023 do 30.10.2023
PAPIER   POJ 120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
– SZKŁO
    POJ 120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
– PLASTIK POJ
120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
        x1 opróżnienie pojemnika na m-c przez cały rok.

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT.

 

LOKALE UŻYTKOWE PALMOWA

 

EKSPLOATACJA 01.05.2019 – 10,00 zł/m2

 

WODA I ŚCIEKI 03.05.2024 – 13,54 zł/m3+VAT
OPŁATA ZA WODOMIERZE 01.10.2013 –
3,20 zł/szt/m-c

 

CENTRALNE OGRZEWANIE 01.02.2023:
– PODZIELNIKI – 9,15 zł/m2
– RYCZAŁT –       13,35 zł/m2

 

ODPADY KOMUNALNE (segregowane) 01.06.2022:

ZMIESZANE POJ. 120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
– BIO                  POJ. 120L – 15,00 zł/1 opróżnienie w m-cu
x1 opróżnienie pojemnika na m-c
– od 01.11.2022 do 31.03.2023; 01.11.2023 do 31.03.2024
x2 opróżnienia pojemnika na m-c
– od 01.04.2023 do 30.10.2023
PAPIER   POJ 120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
– SZKŁO
    POJ 120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
– PLASTIK POJ
120L – 15,00 zł /1 opróżnienie w m-cu
        x1 opróżnienie pojemnika na m-c przez cały rok.

 

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT.

 

OSIEDLE WYCZERPY

 

EKSPLOATACJA 01.05.2024 – 6,10 zł/m2

FUNDUSZ REMONTOWY 01.03.2012 – 0,80 zł/m2

OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA 01.09.2020 –
1,00 zł (
lokale wyodrębnione nie płacą tej opłaty)


CENTRALNE OGRZEWANIE 01.03.2022 –
3,50 zł/m2

OPŁATA STAŁA 01.03.2022 – 1.60 zł/m2

 

WODA I ŚCIEKI 03.05.2024 – 14,62 zł/m3

DOGRZEWANIE WODY 01.03.2022 – 35,00 zł/m3

OPŁATA ZA WODOMIERZE 01.10.2013 –
3,20 zł/szt/m-c x2 szt. = 6,40 zł

 

ODPADY KOMUNALNE 01.01.2021 – 9,60 zł
za 1 m3 zużytej wody
(wyliczonej ze średniej z ostatnich rozliczonych 6 m-cy)

 

DOMOFON – 2,00 zł (za mieszkanie)