Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jura w Częstochowie 21.06.2024 r.