Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej JURA w Częstochowie