Wzrost opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków od 08 lutego 2022r.