Zawiadomienie o wzroście opłat za centralne ogrzewanie na os. Palmowa od 01 stycznia 2022r.