Stan członkowski

W zasobach Spółdzielni zamieszkuje około 780 osób. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia zrzesza 292 członków.

Członkowie posiadający lokale mieszkalne po przeniesieniu własności: 11 osób.