Wzrost opłaty eksploatacyjnej i centralnego ogrzewania na osiedlu Palmowa od 1.04.2022