Wzrost opłaty eksploatacyjnej na osiedlu Wyczerpy od dnia 1.04.2022