Statut i regulaminy Spółdzielni

Poniższy statut zawiera tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 26.06.2015 r.

Statut Spółdzielni dostępny jest w formie pliku PDF:

STATUT

Regulaminy:

Porządku Domowego

Regulamin Zarządu SM „JURA” z dnia 23.04.2019r

Regulamin Rady Nadzorczej SM ‚Jura’ uchwała nr 9

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SM JURA uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków SM JURA w Częstochowie

Regulamin gospodarki finansowej SM JURA

Regulamin udostępniania niektórych dokumentów Członkom SM Jura

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w SM „JURA” z dnia 23.04.2019r

Regulamin funduszu udziałowego w SM „JURA” z dnia 23.04.2019r

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych, w których zainstalowano podzielniki kosztów C.O.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Regulamin określający obowiązki spółdzielni i użytkowników mieszkań spółdzielczych własnościowych w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w SM Jura

Regulamin funduszu na remonty 2019

Regulamin funduszu wkładów budowlanych 2019

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Regulamin wyboru wykonawców robót realizowanych w SM „JURA” w Częstochowie

Regulamin korzystania z parkingów, miejsc postojowych i garażu podziemnego w SM JURA